Evangelikál

Alister E. McGrath

Az „evangelikalizmus” (evangéliumkövető) kifejezés a XVI. századból származik, és akkor azokra a katolikus írókra használták, akik a késő középkori egyház gyakorlatával szemben a bibliai hithez és gyakorlathoz tértek vissza. Különösen az 1520-as években használták ezt az elnevezést , amikor a korai reformáció polemikus írásaiban elszaporodott az évangelique (francia), illetve az evangelische (német) kifejezés. A meghatározást most tágabb értelemben használjuk. Ma jórészt arra a felekezetek feletti teológiai és kegyességi irányzatra utal, amely különleges hangsúlyt fektet a Biblia szerepére a keresztény életben.

tovább a cikkhez

Fabiny Tibor

Bizony nem vagyunk könnyű helyzetben, amikor a fejünkben és szívükben rendet szeretnénk teremteni olyan fogalmak között mint puritanizmus, pietizmus, hitvalló kereszténység, fundamentalizmus és evangelikalizmus, evangéliumi kereszténység.

tovább a cikkhez