Bemutatkozás

Interjú az alapítóval és a kuratórium tagjaival. Megjelent a Békehírnök c. hetilap 2009. június 14-i számában

Műhelyteremtő kezdeményezés

Az alapítvány neve: Evangelikál Teológia Alapítvány

Számlaszáma: 10918001-00000056-88040007 UniCredit Bank

Mi inspirálta az alapítvány létrejöttét és milyen célokat tűzött ki maga elé?

Tankó Tünde: „Az Alapítványt elhunyt férjem, Szirtes András szellemi és anyagi öröksége inspirálta. András Istenbe vetett hite szorosan összefonódott a teológia iránti elkötelezettséggel: szívesen tanulta és később tanította, utolsó éveiben pedig azon munkálkodott, hogy az angolszász területen nagy hagyományokkal bíró evangelikál irányzat nálunk is ismertséget és tekintélyt szerezzen. Mindemellett saját magánál és tehetséges diákjainál is tapasztalta az elaprózódás veszélyét, azt, hogy milyen nehéz magas szakmai színvonalon dolgozni inspiráló szellemi műhely és megfelelő anyagi támogatás nélkül. Szellemi inspiráció, szakmai színvonal, anyagi támogatás a tudományos és ökumenikus nyitottság jegyében – ezek azok a kulcsszavak, amelyekre az alapítvány konkrét céljait és tevékenységét építi.”

Kik kapcsolódtak be az alapítvány munkájába?

Tankó Tünde: „Serafin József, Lőrik Levente és Nemeshegyi-Horvát Anna irányítják az alapítványt.”

A keresztyénségen belül milyen szerepet kíván betölteni?

Lőrik Levente: „Az alapítvány nevéhez igazodva az evangelikál teológia sajátosságait szeretné képviselni hazánkban. (Nem valamiféle anglománia miatt használjuk az angol eredetu evangelical minősítést a magyar evangéliumi szavunk helyett, hanem azért, mert utóbbinak vannak olyan jelentésárnyalatai is, melyek az angolból hiányoznak, tehát nem tehetünk egyenlőségjelet a két kifejezés közé.) Az evangelikál teológia pedig mindig spirituális teológia volt, egyforma hangsúllyal a jelzőn és a jelzett szón. Teológia, hogy az utóbbival kezdjem, mert vallja, hogy a komoly és tudományos igényű keresztyén kutatómunka nélkül nincs teológiai reflexió, teológiai reflexió nélkül pedig nem létezhet keresztyén közösség. Ha a változó környezetben nem tudjuk önmagunkat ismételten meghatározni, s nem keressük a kor-szerű válaszokat a kor által felvetett kérdésekre (és ma számtalan van posztmodernnek nevezett korunkban), akkor óhatatlanul a korszellem kezdi egy idő után meghatározni saját – elvesztett – identitásunkat. Másfelől hangsúlyos a spiritualitás fogalma is, azaz a Biblia nemcsak tárgya, eszköze a teológiai vizsgálódásnak, hanem éltetője is: a bibliakutatás, a teológiai kutatómunka kéz a kézben kell járjon a Biblia fölé hajolással, az elmélkedéssel, az áhítattal. Mindez pedig a communio fidelium, a hitvalló közösség életétől nem elszakadva történik, mert az evangelikál meggyőződés alapján a teológiai vizsgálódásnak a közösség életét kell szolgálnia, útmutatással, építő kritikával, mikor melyik szükségeltetik.”

Milyen célközönséget kíván elérni?

Nemeshegyi-Horvát Anna: „Az Alapítvány szeretné bátorítani és motiválni mindazokat, akik tehetséget és tálentumot nyertek a teológiával való foglalkozásra. Minden téren igaz, így a tudományos élet tekintetében is, hogy a bátorító és egymást megbecsülő légkör elősegíti a színvonalas művek születését sőt egész életre szóló impulzusokat adhat.”

Milyen programot/programokat szeretne megvalósítani az alapítvány? Ezek mikor indulnak?

Serafin József: „Tervezett tevékenységeink: ösztöndíjak adása, kutatások, képzések támogatása, kiadványok megjelenésének támogatása, rendezvények szervezése, kapcsolatok építése. A tervezett tevékenységek fokozatosan indulnak be, melyet meghatároz az Alapítvány gazdasági ereje. Kérjük céljainkkal egyetértő testvéreinket az Alapítvány támogatására. Számlaszámunk: 10918001-00000056-88040007 UniCredit Bank.”