Közhasznúsági jelentés az Alapítvány 2014. évi működéséről

***

Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele 2008. november 28-án történt, mely jogerőre emelkedett december 29-én. Az Alapítvány működésében 2014 volt a hatodik teljes év.

Az Alapítvány bevételi forrásai

Az 1 %-os felajánlásokból befolyt támogatás összege  62649  Ft.

Az Alapítványnak értékpapír, ingatlan és ingó vagyona nincs. Bankszámláján elhelyezett pénzvagyona 2014 december 8-án 223000 Ft. Tevékenysége során személyi kifizetések nem történtek sem a kuratórium tagjainak, sem más tevékenységet végző személynek. Tevékenysége csak önkéntes tevékenységből állt, melyhez rendszeres költségtérítés sem társult.

Szervezeti munka

A munka koordináló szerve a Kuratórium.

Ülésének időpontjai:

2014. augusztus  21.  rendes ülés, témája az őszi és hosszú távú tervezés

A Kuratórium operatív döntéseit távkacsolatban hozta. (telefon, e-mail, skype)

Tevékenységek

Az Alapítvány az év folyamán egy pályázatot hirdetett. A támogatás augusztus végi FEET konferencia részvételére vonatkozott.  A pályázat eredményeként Hegedűs Viktor kapott támogatást a konferencia részvételre.

A konferencia részvétel támogatására a kuratórium döntése alapján két másik személy utazási költségét támogatta az Alapítvány a gépkocsi üzemanyagköltséghez való hozzájárulással.

Doktori a’la carte konferencia

Május 19-én az Alapítvány teológiai szakmai konferenciát rendezett a Nap Utcai Baptista Gyülekezet imaházában. Két csokorban hangzottak el előadások elsősorban fiatal teológusoktól vegyes témában.

Önkéntesek

Részben előző évi toborzás eredményeként az év folyamán 12 személlyel volt az Alapítványnak önkéntes szerződése. 2013. év végén került bejelentésre az Alapítvány közérdekű önkéntes tevékenysége, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvántartásba vett. Az önkéntesek több területen segítették az Alapítvány működését, tevékenységeit.

Budapest, 2015. május

Serafin József

Sorry, comments for this entry are closed at this time.